Referencie/ Katalóg

Referencie a firemný katálog radi poskytneme na vyžiadanie. Stačí nám poslať vyplnený formulár s vašimi údajmi.

Fotogaléria

Žiaruvzdorné materiály a žiarotechnické práce

Naša špecializácia na žiaruvzdorné materiály je založená na pevných základoch medzinárodného manažérskeho tímu s desaťročiami skúseností v tomto odvetví. Zakladáme si na dynamickom a flexibilnom prístupe.

Produktové typy

 • Vibračné betóny RCC, LCC, ULCC, NCC
 • Samotečúce betóny
 • Torkretážne hmoty (hydraulické, chemické)
 • Dusacie hmoty (chemické, keramické)
 • Plastické hmoty (chemické, keramické)
 • „Shot“-hmoty
 • Injektážne hmoty (hydraulické, chemické)
 • Špeciálne suché hmoty (chemické)
 • Lepidla a malty
 • Prefabrikáty, tvarový materiál
 • Upchávkove hmoty
 • Izolačné hmoty
 • Omietacie a opravné hmoty
 • Izolácie, kotevné prvky

 

Odvetvia a využitie

Výroba železa a ocele

 • Vysoké pece
 • Nalievacie a liace panvy
 • Medzipanvy
 • Torpéda
 • Elektrické oblúkové pece
 • Konvertory
 • Aglomerácia
 • Koksovne
 • Pece pre tepelné spracovanie

 

Výroba hliníka

 • Šachtové pece
 • Rotačné pece
 • Taviace a udržiavacie pece
 • Pece pre tepelné spracovanie

 

Zlievarenský priemysel

 • Kuplové pece
 • Indukčné pece
 • Odlievacie zariadenia
 • Predpecia s indukčným ohrevom
 • Transportné a modifikačné panvy
 • Pece pre tepelné spracovanie

 

Cementárensky priemysel

 • Výmenníky
 • Kalcinátory
 • Pecné hlavy
 • Pätné kusy
 • Terciárne potrubia
 • Rotačné pece
 • Cyklóny
 • Chladiče

 

Energetický priemysel

 • Fluidné kotle
 • Parné kotle pre biomasu
 • Kotle pre spaľovanie odpadov

Ponúkame kompletnú inštaláciu, servis a údržbu výmuroviek. Našou strategickou polohou (Banská Bystrica a Košice – pobočka) sme schopní zabezpečiť rýchly a spoľahlivý servis.

 • vybúranie
 • naváranie kotevných prvkov
 • inštalácia 
 • sušenie a náhrev

Ponúkame rozsiahle technické a komerčné riadenie projektov

 • Štúdie a kompletný projektový plán (výkresovú dokumentáciu)
 • Návrh a vývoj nových výmuroviek a opravy existujúcich výmuroviek
 • Prepočty prestupov tepla
 • Poradenstvo pri výbere materiálov pre príslušnú aplikáciu
 • Vysúšacie krivky výmuroviek
 • Technické poradenstvo, odbornú supervíziu – dohľad a kontrola

Na žiaruvzdorné výmurovky sa kladú čoraz vyššie nároky. Kovové kotviace prvky tak musia vždy zaručovať vysokú dlhodobú pevnosť pri zvýšených procesných teplotách a pri chemickom pôsobení horúcimi plynmi alebo pri rosnom bode agresívnymi vodnými roztokmi.

Kotvy AS Schöler spĺňajú tieto požiadavky napríklad proti korózii, krehkosti a karbonizácii:

Zvlnená kotva, plochá kotva a keramická kotva

 • Fiberfix a závitové kolíky
 • Izolačné kolíky
 • Upevňovacie príslušenstvo
 • Keramické výrobky, spony a skrutky
 • Závitové matice a podložky, okrúhle matice
 • Podložky, ploché kolíky a prítlačné plechy