Referencie/ Katalóg

Referencie a firemný katálog radi poskytneme na vyžiadanie. Stačí nám poslať vyplnený formulár s vašimi údajmi.

Fotogaléria

Váhy a váhové systémy

Firma Metal Servis Inžiniering, s.r.o. je partnerom renomovaných výrobcov váh Pfister Waagen Bilanciai GmbH a EHP Waagetechnik GmbH. Tieto spoločnosti sú zastúpené vo viac ako 40 krajinách sveta a sú zaradené na popredné priečky výrobcov váhových systémov. Dôkazom stability na trhu a kvality svedčí aj viac ako 150 ročná tradícia výroby váh. Produkty z dielne týchto firiem sú celosvetovo uznávané nie len medzi užívateľmi, ale aj odborníkmi z oblasti metrológie.

Naši pracovníci sú pravidelne školení pre oblasť metrológie. Odbornú spôsobilosť firmy dokladuje zákonom požadovaná registrácia, ktorá jej bola vydaná na základe splnenia všetkých stanovených požiadaviek. Firma Metal Servis Inžiniering, s.r.o. má certifikovaných zamestnancov v oblasti metrológie pre všetky druhy váh s automatickou aj neautomatickou činnosťou.

Firma je dlhoročným členom ÚNIE VÁHAROV SR a jej prostredníctvom aj Asociácie európskych výrobcov vážiacej techniky C.E.C.I.P

Produkty v našej ponuke:

  • cestné mostové váhy, betónové alebo oceľové mosty
  • kolesové váhy respektívne nápravové váhy (mobilné – ľahký transport)
  • koľajové váhy pre statické váženie alebo prenosné koľajové váhy (ľahké na prenos a inštaláciu)
  • plošinové váhy (od malých stolových až ťažké rozmerné plošiny)
  • špeciálne váhové systémy
  • žeriavové váhy
  • váhové indikátory (počítacie, k plošinovým váham alebo mostovým váham)
  • vážiaci program
  • tenzometrické snímače sily (analógové alebo digitálne)