Spoločnosť METAL SERVIS Inžiniering, s.r.o. sa zaoberá nasledovnými činnosťami:
  • žiarotechnické práce
  • dodávanie žiaruvzdorných materiálov pre hutnícky, energetický a cementárenský priemysel
  • dodávanie technológií pre zlievárenstvo ako sú taviace pece, formovacie linky a pieskové regenerácie, tryskacie a lakovacie zariadenia, zariadenia pre výrobu jadier
  • protikorózna ochrana
  • priemyselné filtračné zariadenia
  • priemyselné váhy a váhové systémy
  • technológie pre energetiku ako sú priemyslené ventilátory, technologické celky odsírenia, horáky