Profil firmy


Spoločnosť METAL SERVIS Inžiniering, s.r.o. vznikla v novembri 2003 ako jedna z dvoch spoločností, ktoré vznikli rozdelením firmy Metal Servis spol. s r.o. založenej v roku 1991.


Spoločnosť METAL SERVIS Inžiniering, s.r.o. sa zaoberá nasledovnými činnosťami:
- dodávanie žiaruvzdorných materiálov pre hutnícky a energetický priemysel
- dodávanie technológií pre zlievárenstvo a energetiku
- dodávanie surovín pre hutnícky a energetický priemysel
- protikorózna ochrana
- priemyselné filtračné zariadenia
- priemyselné váhy a váhové systémy
- tryskacie a lakovacie zariadenia

 

 
 

 

 

© Webra Solutions 2008