Metal Servis Inžiniering s.r.o. poskytuje komplexné technicko-obchodné služby v oblasti hutníctva, strojárenstva a energetiky viac ako 30 rokov.
Zárukou kvality služieb je kombinácia technickej odbornosti našich skúsených pracovníkov a KNOW-HOW zahraničných partnerov.
Firma svojimi aktivitami zabezpečuje profesionálne služby v nasledujúcich priemyselných odvetviach:

 • 1
  V oblasti žiaruvzdorných materiálov poskytujeme služby pre zlievarenský, hutnícky, energetický a cementárenský sektor, od návrhu samotného technického riešenia, dodávky materiálu, až po inštaláciu a údržbu.
 • 2
  V oblasti zlievarenských technológií celé portfólio služieb zahŕňajúce poradenstvo, montáž, zaškolenie a servis dodaných zariadení ako sú taviace agregáty, agregáty pre tepelné spracovanie, formovacie linky a pieskové regenerácie, tryskacie a lakovacie zariadenia.
 • 3
  V rôznych priemyselných odvetviach zabezpečujeme návrh, výrobu, montáž a servis filtračných zariadení pre odlučovanie rôznorodého typu prachu.
 • 4
  V spolupráci s renomovanými výrobcami váh a vďaka našim certifikovaným zamestnancom v oblasti metrológie dodávame, montujeme a poskytuje servis priemyselných váhových systémov.
 • 5
  Realizácia riešení v oblasti protikoróznej ochrany v chemickom, petrochemickom, potravinárskom a energetickom priemysle.