Referencie/ Katalóg

Referencie a firemný katálog radi poskytneme na vyžiadanie. Stačí nám poslať vyplnený formulár s vašimi údajmi.

Fotogaléria

Priemyselné ventilátory

Metal Servis Inžiniering s.r.o. je obchodným zástupcom TLT-Turbo GmbH pre slovenský a český trh.

Výrobným programom sú radiálne a axiálne ventilátory pre prakticky akýkoľvek prípad použitia. Typické oblasti použitia ventilátorov sú: tepelné elektrárne, oceliarsky, chemický a petrochemický priemysel, cementárenský priemysel, spaľovanie odpadu, vetrania tunelov, aerodynamické tunely, sušiace zariadenia, strojárstvo, výstavba klimatizačných a vetracích zariadení, protipožiarna ochrana.

Veľké axiálne ventilátory pre elektrárne

Ventilátory rôznych konštrukcií a veľkostí pre použitie v najrôznejších zariadeniach a prístrojoch na dopravu vzduchu, plynov a pár. Najčastejšie použitie je pri spalinovodnom odsírnení a v oceliarenskom priemysle.

Axiálne pretlakové ventilátory s prestaviteľnými obežnými lopatkami

Pri týchto ventilátoroch možno obežné lopatky nastavovať alebo regulovať jednotlivo (centrálne pri odstavení) alebo spoločne počas prevádzky. Výhodou je veľký pracovný rozsah, konštrukcia šetriaca priestor a ľahká údržba umožňujúca výmenu komponentov v krátkej dobe.

Axiálne vyrovnávacie ventilátory s fixnými obežnými lopatkami

Tento typ je uprednostňovaný pre extrémne prevádzkové podmienky pri vysokých teplotách a vysokom obsahu prachu. Primárne použitie ako sací ventilátor.

Axiálne – vyrovnávacie ventilátory

S nastaviteľnými štrbinovými lopatkami pre vysoké tlaky pri nízkych obvodových rýchlostiach.

Priemyselné radiálne ventilátory

Bezpečné, spoľahlivé a hosdpodárne riešenie vtedy, keď je potrebná preprava plynových médií. Hlavnými oblasťami použitia týchto ventilátorov je chemický priemysel, potravinársky priemysel, elektrárne, strojárstvo, cementárenský priemysel, spaľovanie odpadov, oceliarne, hutnícke závody, technika sušenia a odprašovania.

Radiálne – priemyselné ventilátory

Jedno a viacstupňové, s jednoduchým a robustným prevedením s najvyššími stupňami účinnosti do cca. 80.000 Pa.

Radiálne – veľké ventilátory

Dual-air s jednoduchým a robustným prevedením, pre vysoké tlaky a objemové prietoky.

Vzduchové ventilátory

Ventilátor vhodný na každé použitie. Kompletný program ventilátorov, nezávisle od toho, či je ventilátor potrebný na odsávanie spotrebovaného vzduchu alebo vzduchu nasýteného škodlivinami z priemyselných alebo nebytových priestorov. Ventilátory na vetranie a odsávanie budov.
Kompletné zariadenia pre vetrania tunelov a prúdové ventilátory Systémy vzdušných tunelov pre plynulú prevádzku s ventilátormi a kompresormi. Nepriame odsávacie zariadenia vrátane ventilátorov, potrubí, hnacích dýz, komínov, tlmičov hluku pri nasávaní.

Spalinové ventilátory

 • pre rýchle a efektívne kontrolovanie a odzvádzanie nebezpečných spalín zo zadymených budov.
 • ventilátory sú dimenzované pre použitie pri teplotných rozsahoch: 200, 300, 400 a 600°C
 • montáž,
 • uvedenie do prevádzky,
 • inšpekcia, údržba, oprava,
 • zhotovovanie a dodávka náhradných dielov,
 • plánovanie revízií, revízie a rekonštrukcia,
 • analýza a odstraňovanie porúch,
 • diagnostika zariadení,
 • optimalizácia a modernizácia zariadení,
 • protihlukové opatrenia.