Referencie/ Katalóg

Referencie a firemný katálog radi poskytneme na vyžiadanie. Stačí nám poslať vyplnený formulár s vašimi údajmi.

Fotogaléria

Filtre a filtračné zariadenia

Naše filtre a filtračné odlučovače vzhľadom na konštrukčné riešenie majú širokú oblasť použitia, pričom zvládnu filtrovať a odlučovať rôzne druhy prachu vznikajúce v rôznych oblastiach priemyslu:

 • Sklársky priemysel
 • Zlievarenský priemysel
 • Strojársky priemysel
 • Papierenský priemysel
 • Kožiarsky priemysel
 • Cementárenský priemysel
 • Drevársky priemysel
 • Priemysel stavebných hmôt
 • Ťažobný priemysel
 • Chemický priemysel
 • Potravinársky priemysel
 • Iné odvetvia priemyslu

 

Z druhov prachu sa jedná o filtráciu nasledovných prachov:

 • Hliníkový prach a triesky, prach z brzdového obloženia na brúsnych pracoviskách (brúsiarňach)
 • Triesky a prach z farebných kovov
 • Brúsny prach z kovov na pracovných stoloch
 • Kovové triesky a prach na frézovacích strojoch
 • Grafitový prach na frézovacích strojoch
 • Prach zo sivej liatiny na frézovacích strojoch
 • Čiastočky smaltu
 • Glazúry na pracoviskách na čistenie riadu
 • Prach zo železa, ocele, sadry a plastov v laboratóriách
 • Triesky z medi a meďovaných plastov
 • Prach z okovín na tryskacích zariadeniach
 • Chemický prach, farebný prach pri mletí a miešaní
 • Živica a kremeň na miešacích bubnoch
 • Prach z betónu , tehál a kameňa na vŕtačkách
 • Prach z korenín, obilnín pri mletí a balení
 • Prach z potravín na miešačoch a sitách
 • Drevené triesky, hobliny a prach vo výrobe nábytku
 • Brúsny prach z lakov vo výrobe nábytku
 • Prach zo sádry na dávkovacích miestach
 • Prach z gumy na sústruhoch
 • Prach z uhlia a koksu
 • Korkový prach na čistiacich bubnoch
 • Prach z plastov na pracovných stoloch
 • Prach z kože (usňový prach) na napínacích strojoch
 • Dodatočné odprašovanie na vysokotlakových zariadeniach
 • Prach z papiera na tlačiarenských strojoch
 • Prach z porcelánu, PVC a hliníka na pílach
 • Piesčitý prach na čistiacich rotoroch
 • Brúsny prach a zvyšky kremeňa na brúsnych strojoch (brúskach)
 • iné prachy a plyny.