Referencie/ Katalóg

Referencie a firemný katálog radi poskytneme na vyžiadanie. Stačí nám poslať vyplnený formulár s vašimi údajmi.

Fotogaléria

Protikorózna ochrana

Ochrana proti korózii zahŕňa širokú škálu rôznych oblastí použitia a technológií na predchádzanie poškodeniu spôsobenému atmosférickým, chemickým a mechanickým zaťažením kovových komponentov.

Naše skúsenosti v jednotlivých oblastiach siahajú od priemyslu ocele a kovových konštrukcií cez potravinársky priemysel, chemický a petrochemický priemysel až po elektrárne a energetiku.

Ponúkame rôzne náterové systémy. Výber správneho systému závisí od chemického a/alebo mechanického namáhania, ako aj rôznych iných požiadaviek a životnosti. Príprava povrchu sa volí aj podľa systému ochrany proti korózii.

Povlakovanie

 • Atmosférická ochrana proti korózii
 • Vinylové povlakovanie
 • Povlakovanie za tepla
 • Termicky vytvrditeľné Dutoplast – povlakovanie

Obloženia

 • Pogumovanie
 • Laminovanie

Povlakovanie máčaním

 • PVC povlakovanie

Metalické povlakovanie

 • Pozinkovanie
 • Izolačný náter
 • Intumescentný náter
 • Sanácia betónov
 • Nátery a obloženie nádrže na pitnú vodu
 • Spevňovania CFK lamelami
 • Tesnenie škár a injektáž