Referencie/ Katalóg

Referencie a firemný katálog radi poskytneme na vyžiadanie. Stačí nám poslať vyplnený formulár s vašimi údajmi.

Fotogaléria

Technológie pre zlievarenský, strojárenský a energetický priemysel

Plánovanie a zhotovovanie kompletných zariadení pre tavenie, udržiavanie a odlievanie všetkých kovov

 • strednofrekvenčné indukčné kelímkové taviace a udržiavacie pece pre oceľ, liatiny, ťažké a ľahké kovy
 • indukčné kelímkové pece
 • vákuové indukčné kelímkové pece
 • indukčné udržiavacie pece (kanálkové)
 • opravy cievok indukčných pecí
 • opravy induktorov
 • opravy transformátorov
 • nová riadiaca technika
 • odsávacie hubice a poklopy pre taviace a udržiavacie agregáty
 • náhradné diely

Výrobným programom sú

SNCR (DeNOx) a mobilné SNCR a merania teploty

 • Denitrifikačné systémy na kľúč využívajúce proces SNCR s amoniakom, amoniakovou vodou alebo roztokom močoviny ako redukčným činidlom
 • Optimalizácia existujúcich systémov

 • Čerpacie stanice pre roztok močoviny a čpavkovú vodu pre systémy SNCR a SCR

Tankové nádrže

 • Skladovacie nádrže na čpavkovú vodu a roztoky močoviny
 • Miešacie stanice pre roztoky močoviny

Servis a údržba

 • Údržbárske práce a dodávka náhradných dielov

 

Firma METAL SERVIS Inžiniering, s.r.o. je zmluvným zástupcom nemeckých firiem AGTOS – výrobca tryskacích systémov, ktoré sa špecializujú na tryskanie obrobkov pomocou metacích kolies a SLF Oberflächentechnik – výrobca lakovacích zariadení a zariadení pre vzduchotlakové tryskanie.

V odbornom rozsahu tryskacej činnosti je:

 • odstraňovanie okovov
 • odstraňovanie hrdze
 • čistenie
 • odstraňovanie farby

Odborný rozsah lakovania zahŕňa:

 • lakovacie zariadenia
 • lakovacie kabíny
 • predúprava striekaného povrchu
 • sušenie a vypaľovanie
 • regeneračné zariadenia pre chemicky vytvrdzované piesky pre technológiu napr.: alfa-set, pep-set, furán, vodné sklo
 • vibračné drviče hrúd pre regeneráciu na nasadenie za vytĺkacím roštom
 • chladenie piesku (spádové alebo fluidné)
 • pneumatické dopravné zariadenia (až do teploty 400°C)
 • vytĺkacie rošty
 • dávkovacie systémy
 • separácia chromitových pieskov
 • vysokovýkonné priebežné miešače COMBIMIX pre technológie formovania a výrobu jadier napr.: alfa-set, pep-set, furán, vodné sklo
 • formovacie zariadenia pre rámovú a bezrámovú technológiu, napr.: alfa-set, pep-set, furán, vodné sklo
 • pneumatická doprava pre transport popola (lôžkového a úletového popola z filtrov v kalorických elektrární a popol od mestských spalovní odpadu a bio hmôt)